УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Условия за ползване на Уеб сайта

Тази интернет страница е официална страница на Мебелно Студио ИнДИВА. При използване на тази страница, моля да имате предвид следното:

СЪДЪРЖАНИЕ, РАЗПОЛОЖЕНО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

Съдържанието на информационните ресурси, разположени на тази интернет страница, е съобразено с изискванията на действащото в Република България законодателство. В случай че установите несъответствия, неактуалност, недостоверност или незаконосъобразност на публикуваната информация, моля да ни уведомите незабавно. Разположената на страницата информация от правно естество няма характер на правна консултация, а е предоставена само с информативна цел. Настъпили вреди вследствие на предприети правни или фактически действия само въз основа на информацията, разположена на тази интернет страница, са изцяло за сметка на предприелите действията лица.

ОТГОВОРНОСТ ЗА ЧУЖДО СЪДЪРЖАНИЕ

ИнДИВА не носи отговорност за законосъобразността, пълнотата, верността и актуалността на съдържанието на информационни ресурси на трети лица, към които могат да сочат електронни препратки от тази интернет страница, нито за законосъобразността на дейността на тези трети лица. Ако установите случаи на електронни препратки към информационни ресурси с неактуално, невярно или непълно съдържание или към информационни ресурси, чието съдържание противоречи на действащото законодателство, моля да ни уведомите незабавно.

АВТОРСКИ ПРАВА

Снимковият материал, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена на страницата информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на ИнДИВА.

Съдържанието не може да се модифицира по никакъв начин без писмено разрешение и не може да се използва на друг уеб сайт или на мрежови компютри. Всяко използване за публична или търговска цел изисква одобрението на ИнДИВА. Всяко нарушение на тези условия задължава незабавно да се унищожат всички печатни или цифрово копирани части от съдържанието. Запазваме си правата и за предявяване претенции за пропуснати ползи.

ЛИЧНИ ДАННИ

Използването на този сайт, обикновено е възможно, без да се предоставят лични данни. Искаме да Ви информираме, че ако предоставяте в този сайт лични Ваши данни (като име, адрес, имейл адрес и други), това винаги се прави на доброволни начала, и Вашите данни ще бъдат съхранени и използвани, в съответствие с валидните национални и европейски правила за защита на данните, за обработка на Вашите запитвания. ИнДИВА защитава неприкосновеността на личните Ваши данни и няма да ги продава, отдава под наем или предоставя по друг начин на разположение на трети страни.

Лични данни се събират чрез тази интернет страница и обработват единствено за нуждите на предоставянето на електронни административни услуги, при строго спазване на изискванията на Закона за електронното управление и Закона за защита на личните данни. Събирането и обработването на лични данни за други цели се извършва доброволно и само след изрично съгласие на предоставящите ги лица, при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

СЪГЛАСИЕ С УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА

При използване на този Уеб сайт вие приемате и се съгласявате с най-актуалната версия на Условията за ползване на Уеб сайта. Ако не сте съгласни с което и да било от условията, споменати тук, вие не би трябвало да ползвате този Уеб сайт.
ИнДИВА си запазва правото да променя тези Условия за ползване на Уеб сайта. Вие поемате отговорност периодично да проверявате тази част от Уеб сайта за промени.

Гугъл Анализ
Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc („Гугъл”). Google Analytics използва „бисквитки”, текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви, за да бъде анализирано използването на сайта от Вас. Информацията, генерирана от „бисквитката” за използването на този сайт (включително и вашия IP адрес) се изпраща към сървър на Google в САЩ и се съхранява там. Google ще използва тази информация за оценка на използването на нашия уебсайт, за съставяне на отчети за дейността, необходими на уебсайт-операторите и за предоставяне на други интернет услуги, свързани с използването на уебсайта.Също така, Google ще предаде тази информация на трети лица, ако това се изисква от закона или ако трети лица обработват информацията от името на Google.

Google няма да свързва Вашия IP адрес с други данни, съхранявани от Google. Вие бихте могли да откажете използването на бисквитки, като изберете подходящите настройки на Вашия браузър, но ние сме длъжни да Ви информираме, че в този случай няма да можете да използвате всички функции на този сайт. Като използвате този сайт вие се съгласявате с обработката на Ваши данни от Google по начина, описан по-горе и за тази цел. Използването на Google Analytics служи изключително за целите на самостоятелно оптимизиране и персонализиране на нашите сайтове.

Повече информация за технологията, използвана от Google може да бъде намерена в www.google.com/analytics.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Вие ползвате този Уеб сайт на собствена отговорност.
Ние се стремим цялата информация, съдържаща се в този Уеб сайт, относно ИнИДВА и неговите партньори, да е точна в момента на публикуване. Въпреки това, ние не поемаме никаква отговорност за причинени на лица и/или имущество вреди или загуби (преки и/или косвени) в резултат от ползването на този Уеб сайт или на съдържащата се в него информация, или причинени от следването на съдържащи се в Уеб сайта линкове.

ИнДИВА не може да гарантира, че:
•Достъпът до Уеб сайта ще бъде непрекъснат и безпроблемен по всяко време
•Уеб сайтът или сървърът (сървърите), чрез които се осъществява достъпа до него, няма да съдържат вируси или други вредни компоненти
•Данните за продуктите ще бъдат винаги верни и без грешки

ЗАБРАНЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ

Уеб сайтът не може да бъде използван за:
•Цели, които са незаконни съгласно българското право, а ако използването се извършва извън България – съгласно съответното местно законодателство
•Цели, които са вредни, създаващи опасност, оскърбителни, накърняващи честта и достойнството, вулгарни, неприлични или неприемливи, по преценка на ИнДИВА, по каквато и да било друга причина
•Мониторинг или копиране на Уеб сайта или неговото съдържание.
Забранено е и използването на Уеб сайта, както лично, така и чрез автоматизирани средства (както са дефинирани по-горе), по начин, който би могъл:
•Да доведе до модифициране на която и да било част от Уеб сайта
•Да увреди неговата функционалност
•Да наруши или да направи опит да наруши нормалното функциониране на Уеб сайта
•Да доведе до нарушаване или влошаване на качеството на достъпа на други потребители до Уеб сайта

ДРУГИ

ИнДИВА си запазва правото да променя технологията и дизайна на този Уеб сайт без предизвестие.
Този Уеб сайт е подчинен на законите на Република България. Потребителите, които влизат в сайта от други страни, го правят доброволно и отговарят за спазването на българските закони.

Последна промяна 10 декември 2012